RIC 10WP HỒ TIÊU

1,125,000 

Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng RIC 10WP Hồ tiêu nằm trong chương trình phát triển hồ tiêu bền vững của ngành nông nghiệp: Phòng chống bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, giải pháp cho Hồ tiêu khi khô hạn.

Mô tả

Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng RIC 10WP Hồ tiêu nằm trong chương trình phát triển hồ tiêu bền vững của ngành nông nghiệp: Phòng chống bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, giải pháp cho Hồ tiêu khi khô hạn.

  1. Chống rụng quả non và chùm quả
  2. Ra hoa đậu quả nhiều, tập trung
  3. Hệ rễ phát triển mạnh, bền vững
  4. Chắc hạt, lớn quả, năng suất cao
  5. Tạo môi trường đất tốt cho hệ vi khuẩn có lợi phát triển

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 9 kg
Kích thước 36 × 23 × 26 cm
Quy cách

3 Bịch/9 Kg/Thùng

Thành phần

1% Auxins (ANA). Phụ gia 99% bao gồm các acid amines, vitamins, các enzymes và các phức hợp vi lượng quý hiếm cần thiết cho nhu cầu của cây trồng.

Đặc điểm

Thuốc điều hòa sinh trưởng sinh học, dạng bột mịn màu trắng đục đồng nhất, tan đều trong nước, dùng tưới gốc, dễ sử dụng.

Tính năng

1. Chống rụng quả non và chùm quả
2. Ra hoa đậu quả nhiều, tập trung
3. Hệ rễ phát triển mạnh, bền vững
4. Chắc hạt, lớn quả, năng suất cao
5. Tạo môi trường đất tốt cho hệ vi khuẩn có lợi phát triển

Thời điểm sử dụng

– Lần 1: Vào cuối mùa khô và đầu mùa mưa giúp cây Hồ tiêu ra hoa đậu quả nhiều – tập trung. Hệ rễ phát triển mạnh, trẻ hóa vườn Hồ tiêu sau thu hoạch và khô hạn.
– Lần 2: Vào giữa và cuối mùa khô giúp cây Hồ tiêu chống rụng gié và quả non, chắc hạt lớn quả, năng suất cao.

Liều lượng sử dụng

– Với cây Hồ tiêu kinh doanh: Dùng 3kg RIC 10WP HỒ TIÊU hòa tan với 400 lít nước, tưới gốc cho 160 trụ Hồ tiêu (bình quân 2,5 lít nước thuốc/1 trụ), tưới xung quanh gốc và cách gốc 30cm.
– Với cây Hồ tiêu kiến thiết cơ bản: Dùng 1kg RIC 10WP HỒ TIÊU hòa tan với 400 lít nước, tưới gốc cho 160 trụ Hồ tiêu (bình quân 2,5 lít nước thuốc/1 trụ), tưới xung quanh gốc và cách gốc 30cm.

Title