RIC 10WP HỒ TIÊU

Thuốc điều hòa sinh trưởng nhóm 5GHS

Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng RIC 10WP Hồ Tiêu nằm trong chương trình phát triển hồ tiêu bền vững của ngành nông nghiệp: Phòng chống bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, giải pháp cho Hồ tiêu khi khô hạn.

TÍNH NĂNG

Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng RIC 10WP Hồ Tiêu gồm các tính năng chính:

1. CHỐNG RỤNG QUẢ NON VÀ CHÙM QUẢ

2. RA HOA ĐẬU QUẢ NHIỀU, TẬP TRUNG

3. HỆ RỄ PHÁT TRIỂN MẠNH, BỀN VỮNG

4. CHẮC HẠT, LỚN QUẢ, NĂNG SUẤT CAO

5. TẠO MÔI TRƯỜNG ĐẤT TỐT CHO HỆ VI KHUẨN CÓ LỢI PHÁT TRIỂN

QUY TRÌNH SỬ DỤNG SẢN PHẨM

SẴN SÀNG MUA TRỰC TUYẾN …

Hỗ trợ đặt hàng qua website và giao hàng tận nơi (theo chính sách bán hàng)

ĐẶT MUA